pitná voda jako lidské právo

20.04.2011 17:11

 

OSN: pitná voda jako lidské právo, ČR: proti!

foto via Greenpeace.cz

[via greenpeace.cz] Valné shromáždění OSN se včera usneslo na rezoluci, jež vyhlásila přístup k čisté a nezávadné vodě základním lidským právem a  nezbytným předpokladem pro kvalitní život a naplnění dalších lidských práv. Česká republika rezoluci nepodpořila…

Text rezoluce vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že téměř 900 milionů lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě a přes 2,6 miliardy lidí nemají k dispozici základní kanalizaci. Studie dále uvádějí, že přibližně 1,5 milionu dětí ve věku do pěti let každoročně zemře na onemocnění způsobená špatnou kvalitou vody.

Greenpeace je jednou z organizací, které podporují právo na čistou pitnou vodu a sanitaci. Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR k tomu dodal:„Aby mohlo být právo na čistou vodu naplněno, je nutné urychleně odstranit všechny zdroje znečištění vod, především  znečištění nebezpečnými průmyslovými látkami, z nichž mnohé v životním prostředí dlouhodobě přetrvávají a ohrožují tak zdroje pitné vody na dlouhá desetiletí.“

Greenpeace dlouhodobě vede kampaň za snížení znečištění životního prostředí toxickými látkami. V České republice se Greenpeace v současné době zaměřuje na znečištění vodního prostředí látkami narušujícími hormonální systém, tzv. endokrinními disruptory.

Odstranění extrémní chudoby, jejích příčin a následků je předmětem tzv.  rozvojových cílů tisíciletí, které zahrnují i cíl snížit o polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k nezávadné vodě a základní kanalizaci.

Share this:

Kontakt

AQUAPROFIS – prodej a rozvoz pramenité vody IČO: 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel: +420 777 133 711
info@aquaprofis.cz