Deset důvodů proč pít balenou vodu Aquaplus

10 důvodů, proč pít kvalitní balené vody?

 

  1. Pochází z jasně určených chráněných a nekontaminovaných podzemních zdrojů(a) a nejsou čištěny žádnými chemikáliemi.(b)
  2. Podléhají přísnějším limitům, například pro obsah dusitanů a organických látek.© Jsou přirozeně bakteriologicky čisté.
  3. Neobsahují zbytky hormonů, léčiv, virů a detergentů, které se mohou vyskytovat ve vodě z povrchových zdrojů.(d)
  4. Přirozenou součástí minerálních a pramenitých vod jsou látky prospěšné pro lidský organismus.(e)
  5. Splňují nároky současného životního stylu – jsou kdykoliv a kdekoliv po ruce v garantované stabilní kvalitě.(f)
  6. Vždy přesně víte, co pijete – složení totiž najdete na etiketě.(g)
  7. Nejste odkázáni na kvalitu lokálního vodovodu, jehož stav neznáte.(h) Ze zastaralých vodovodů se mohou do vody uvolňovat nebezpečné látky, například olovo, vanad, baryum a fenoly.
  8. Balené vody můžete pít hned, nemusíte je před konzumací „odtočit“ a nechat „odstát“.
  9. Můžete si vybrat z různých druhů podle své chuti, zdravotního stavu a věku.
  10. Neplatíte za úniky vody způsobené nekvalitním potrubím, ale zaplatíte jen za to, co spotřebujete.(i)
Vysvětlivky k balené vodě :


(a) podle vyhlášky č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

(b) podle lázeňského zákona č.164/2001 Sb. Naproti tomu je voda z vodovodu upravována pomocí mnoha chemických látek a těžkých kovů, jejich seznam lze najít např. zde.

© Koncentrace dusitanů má mezní hodnotu 0,02 mg/l pro kojeneckou a pro pramenitou vodu, 0,1 mg/l pro přírodní minerální vody oproti limitu 0,5 mg/l pro vodu z vodovodu. Zdroj: Vyhláška č. 252/2004 Sb.

(d) Voda z vodovodu pochází například z jezer, studen aj., tedy z vod více či méně povrchových.

(e) podle lázeňského zákona č.164/2001 Sb.

(f) voda z vodovodu se naproti tomu značně liší v závislosti na zdrojích a kvalitě potrubí v jednotlivých regionech.

(g) 66 % lidí podle agentury STEM/MARK neví, jaké je složení vody z vodovodu, kterou pijí. Tiskovou zprávu k průzkumu z října 2008 najdete na www.stemmark.cz.

(h) Kvalita a stav vodovodního potrubí se značně liší v jednotlivých regionech.

(i) V roce 2007 byla podle Zprávy o stavu vodního hospodářství v České republice ztráta na vodě z vodovodu způsobená nekvalitním potrubím 126 miliónů kubíků vody. Zprávu vydává Ministerstvo zemědělství ČR.
 

 

Kontakt

AQUAPROFIS – prodej a rozvoz pramenité vody IČO: 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel: +420 777 133 711
info@aquaprofis.cz