Lečivá síla vody

V současnosti se výzkumu vody věnuje japonský vědec Masaru Emoto, jehož objevy fascinují svět. V krystalech vody objevil společný kód, který lidé hledají odedávna. Zjistil, že voda věrně zrcadlí vše, co se odehrává v naší mysli, a probouzí podvědomou paměť.
Emoto zkoumal vliv informace na pevnou hmotu, kterou v jeho případě představovala voda v pevném skupenství.  K vodě vysílal pozitivní energii ve formě modlitby a následně fotografoval vzniklé krystaly ledu. Ukázalo se, že krystalická mřížka vody se liší podle toho, jaké signály voda přijímá.
Zjistil, že voda je nosičem informace. Ta může být pozitivní nebo negativní. Vzhledem k tomu, že většina našeho organismu je tvořena vodou, je pochopitelné, že naše tělo reaguje na informaci nesenou vodou, kterou pijeme. Jestliže z vody dostaneme pozitivní informaci, staneme se zdravějšími. Pokud z vody přijmeme negativní informaci, zapůsobí to přesně naopak – onemocníme. Výsledků svého bádání využíval i při léčbě. Sestrojil přístroj, pomocí kterého lze změřit „hado“(jemnohmotnou energii) nemocného, a také připravit vodu, jejíž hado dokáže napravit abnormální vibrace v těle nemocného. 
Vodu můžeme označit nejen za nosič informace, ale za nositele života vůbec. První známky života se v dávných dobách objevily ve vodách pravěkého oceánu. I současný život je bez vody naprosto nemožný. Voda je výjimečná i z fyzikálního hlediska, je nenahraditelná ve všech oblastech života i průmyslu. K vlastnostem vody patří její pohyb, schopnost rezonance, mikro-clustery v ní obsažené, krystalizace vody, která sehrála významnou roli i ve výzkumech výše zmíněného Masaru Emota, a také schopnost měnit skupenství.

Kontakt

AQUAPROFIS – prodej a rozvoz pramenité vody IČO: 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel: +420 777 133 711
info@aquaprofis.cz