Bezpečnostní uzávěry na pramenitou balenou vodu

 
BEZPEČNOST: JEDEN VÝROBEK NABÍZÍ DVOJÍ OCHRANU

Těsnost uzavírací zátky MonoCap byla dosažena díky unikátně vypracované konstrukci, ve které klobouček zakrývající centrální otvor je spojen v jeden celek se hlavní zátkou. Výroba uzavírací zátky MonoCap metodou vstřiku jako jednolitého elementu likviduje netěsnosti, které mohou vzniknout u jiných modelů v místě dotyku zátky s centrální zátkou, která se nachází uvnitř ní. Čtyři těsnící kroužky objímající na několika místech hrdlo láhve zaručují těsnost mezi hrdlem a uzavírací zátkou bez nutnosti použití doplňkové těsnící vložky. Těsnost každé uzavírací zátky MonoCap byla prověřena pomocí počítače během výrobního procesu.


BEZPEČNOST 

Vyloučení operace montáže separátní hlavní zátky a doplňkové těsnící vložky účinně snižuje množství potenciálních zdrojů znečištění a kontaminace vody. Hliníkový štítek, pevně přivařený k horní částí zátky hermeticky uzavírá hlavní otvor v uzavírací zátce a slouží jako účinná ochrana před prachem a nečistotami. Kromě toho se štítek vyznačuje pevností vůči působení vlhkosti, vody a sněhu. Snadno se dá ze zátky odstranit tím, že odtrhneme široký jazyk nacházející se na štítku. Na přání klienta je možné zhotovit na štítku barevnou pečeť (až devět barev), například logo. Novinkou je zvláštní prstenec v centrální části uzavírací zátky, který umožňuje natáhnout láhev bez odporu na tyč dávkovače aniž by došlo k poškození stěn hlavního otvoruv uzavírací zátce. Díky tomu je vyloučena možnost odtrhávání drobných částí umělé hmoty, které by mohly proniknout do vody. V průběhu výrobního procesu je každá uzavírací zátka dodatečně podrobena sterilizace ozářením UV paprsků. Uzavírací zátky se skladují po 600 kusů do hermeticky uzavřených polyetylenových balení a pak do kartónových krabic a díky tomu se dostanou ke klientovi čisté a bez deformací. Výrobek odpovídá požadavkům FDA a Evropské unie. Uzavírací zátky MonoCap vyrábí firma, která má certifikát ISO 9001.

MonoCap představuje novou, revoluční technologii plastovou uzavírací zátku pro 19-litrové (5-galonové) láhve na vodu. Unikátní konstrukce uzavírací zátky MonoCap je chráněna několika patenty a vyznačuje se četnými výhodami:

·         jde o první uzavírací zátku na světě, vyrobenou jako jeden celek metodou vstřiku;

·         zajišťuje optimální těsnost bez nutnosti použití doplňkové těsnící vložky;

·         zajišťuje těsnost při uzavírání 3a 5 galonových lahví všech typů;

·         vylučuje nutnost zhotovení samostatné hlavní zátky a těsnící vložky, čímž omezuje na minimum množství potenciálních zdrojů znečištění a kontaminace vody;

·         hliníkový štítek pevně přivařený k hornímu okraji zátky, chrání před znečištěním otvoru, do něhož vstupuje narážecí trn dávkovače vody;

·         její konstrukce vylučuje možnost opětovného použití uzavírací zátky;

·         charakteristické je jednoduché umístění uzavírací zátky na láhvi a její sejmutí;

·         má estetický vnější vzhled;

·         vyrábí se v souladu s ISO 9001;


REVOLUCE VE VZDUCHOTĚSNÝCH UZÁVĚRECH

JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ 

Poté co se ze uzavírací zátky MonoCap odtrhne štítek, má spotřebitel možnost přesvědčit se, zda dostal láhev naplněnou originálním obsahem. V láhvi naplněné originálním obsahem se zátka nachází v nejnižší části hlavního otvoru zavírací zátky, a blanka spojující zátku s uzávěrem je neporušená. Tato blanka se nutně protrhne při prvním použití. Perforace této blanky nebo vnější porušení uzávěru ukazují, že voda byla už dříve spotřebována, nebo byla do láhve dolita. Neporušený štítek přivařený k horní části uzavírací zátky je doplňkovým důkazem toho, že obsah láhve nebyl falšován.


ZABRAŇUJE NEŽÁDOUCÍ MANIPULACI S OBSAHEM

POHODLÍ A ESTETIKA 

Pro uzavírací zátku MonoCap je charakteristické, že se dá velmi snadno natáhnout na hrdlo láhve. Dosahuje se toho díky odpovídajícímu profilu dolního okraje uzavírací zátky a existenci šesti drážek, které usnadňují roztažení uzavírací zátky v průměru, aniž by vznikly trhliny v umělé hmotě. Prstencový záchyt nacházející se uvnitř uzávěru zajišťuje jeho jistý návrat do hlavního otvoru uzavírací zátky, když se láhev snímá z dávkovače vody. Žebrování na jazyku určeném k sejmutí uzavírací zátky zajišťuje jeho neobyčejnou pevnost a usnadňuje uchopení prsty. Dlouhá linie odtržení umožňuje snadno sejmout zavírací zátku z hrdla láhve poté, kdy se prstenec strhne spolu se strhávaným jazýčkem. Použití zvláštně upraveného plastu ze skupiny PE (polyetylénů) a barviv (které jsou ve styku s potravinami nezávadné) dodává uzavírací zátce Monocap lesk a estetický vzhled. Na zvláštní objednávku je možné vyrábět uzavírací zátky v nestandardních barvách.


REVOLUCE VE VZDUCHOTĚSNÝCH UZÁVĚRECH

  

Kontakt

AQUAPROFIS – prodej a rozvoz pramenité vody IČO: 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel: +420 777 133 711
info@aquaprofis.cz