Vodní prameny

16.10.2010 21:02
Tento článek pojednává o vývěru vody. Další významy jsou uvedeny v článku Pramen (rozcestník).

Pramen je soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné, výstupné a přelivné. Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě. Jiným zdrojem vody je prosak, kde voda v místě nevyvěrá, ale pouze prosakuje. Pokud se na jednom místě vyskytuje více pramenů z téhož podzemního zdroje, označuje se místo jako prameniště.

Některé prameny vyvěrají přímo do vodního toku, jezera, moře, označují se jako utajené prameny. Z některého pramene se může stát utajený pramen i lidskou činností (vyvěrá na dně rybníka).

V České republice je pozorovací síť pramenů. U pozorovaných pramenů se provádí měření vydatnosti, teploty a pH. Jednotkou vydatnosti pramenů je l·s−1, při velkých vydatnostech m3s−1. K měření vydatnosti pramenů se používají objemové a hydraulické metody. Objemové měření vydatnosti je přímé, voda je zachycována do měrných nádob. Hydraulické metody jsou postaveny na základě hydraulických rovnic a empirických vztahů[2].

Obsah

 • 1 Dělení pramenů
  • 1.1 Podle způsobu vývěru
  • 1.2 Podle teploty
 • 2 Prameny v mytologii
 • 3 Studánky

 

Dělení pramenů

 
Základní typy pramenů

 Podle způsobu vývěru

 • sestupný – pramen je nejnižším bodem vodního sloupce:
  • vrstevní – voda stéká pod povrchem po nepropustné vrstvě a v jednom místě proniká na povrch
  • suťový – voda protéká pod sutí a na dolním konci suťoviště volně vytéká na povrch
  • vrstevně-suťový – voda nejprve stéká pod povrchem a proniká do suťové vrstvy, z níž vytéká na povrch
 • přelivný – voda se hromadí v podzemní zásobě, přes jejíž okraj přetéká na povrch
 • výstupný – nejnižší bod vodního sloupce je pod úrovní pramene, vývěr je důsledkem tlaku přitékající vody:
  • vrstevní – voda stéká pod povrchem a nepropustná vrstva se stáčí směrem vzhůru
  • zlomový – voda vytéká prasklinami v nepropustné vrstvě

 Podle teploty

 • prameny studené (s průměrnou teplotou nepřesahující 20 °C),
 • prameny teplé (s průměrnou teplotou vyšší než 20 °C):
  • vlažné (hypotermální, do 37 °C),
  • teplé či teplice (termální, do 50 °C),
  • vřídla (termy, přes 50 °C

 Prameny v mytologii

V minulosti byly prameny často předmětem lidové úcty; v západním světě byly v pohanských dobách často spojeny s různými bohy, v dobách křesťanských pak bývaly některé prameny zasvěceny svatým a byly považovány za léčivé.

 Studánky

Pro prameny doopravdy „na počátku toku“ se též vžil výraz studánka. V případě, že voda ze zdroje byla pitná, stavěly se nad zdrojem různé stříšky, aby se omezil dopad nečistot do vody.

 

Kontakt

AQUAPROFIS – prodej a rozvoz pramenité vody IČO: 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel: +420 777 133 711
info@aquaprofis.cz