Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

pobočka Praha-Nové Město

Provoz stomatologické kliniky.

 

Adresa:

U nemocnice 499/2 
128 00  Praha-Nové Město 
(pavilon C)

Telefon:

+420 224 963 191

Telefon:

+420 224 962 723

Email:

stom1@lf1.cuni.cz

WWW:

 

Kontakt

AQUAPROFIS - prodej a rozvoz balené vody IČO : 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel.: 777133711
aquaprofis@email.cz